Електронний посібник з устаткування

Електронний посібник з предмета 
«Устаткування для виготовлення швейних виробів»
РОБОЧІ ІНСТРУМЕНТИ ШВЕЙНИХ МАШИН ДЛЯ НИТКОВИХ ЗЄДНАНЬ

Відповідність навчальній програмі

Електронний засіб навчального призначення «Робочі інструменти швейних машин для ниткових з’єднань» містить матеріал, передбачений програмою навчальної дисципліни «Устаткування для виготовлення швейних виробів» для здобувачів освіти, що навчаються за спеціальністю «Моделювання та конструювання промислових виробів», ОКР – молодший бакалавр, кваліфікація – технік-конструктор. Водночас, зазначений електронний навчальний ресурс може бути використаний і в процесі вивчення таких дотичних за робочими програмами навчальних дисциплін як «Обладнання швейного виробництва»  для здобувачів освіти освітньо-кваліфікаційного рівня  «кравець».

Матеріал, що опрацьований у ЕЗНП відповідає Державному стандарту професійної технічної освіти ДСПТО 7435 .C.14.10 – 2016. та є складовою базового навчального блоку. Зміст професійної базової компетентності БК. 8 «Знання та вміння працювати з обладнанням швейного виробництва» визначені Державним стандартом:  володіння компетентностями з використання універсального швейного обладнання є передумовою опанування навчальним модулем.

Обґрунтування доцільності розробки

Виробництво швейних виробів потребує застосування різного технологічного обладнання, що відрізняється призначенням, характеристиками і конструктивними особливостями. Ускладнення конструкцій обладнання, застосування автоматики в його роботі, різноманіття матеріалів для швейних виробів – все це та багато іншого збільшує вимоги до підготовки кваліфікованих працівників швейної справи. Професійними обов’язками працівників швейних підприємств є якісна експлуатація швейного обладнання.

Сучасні швейні машини неавтоматичної дії вимагають знань не тільки загальних правил експлуатації, але  елементів управління окремими автоматизованими функціями в її роботі (позиціонування, обрізання ниток, кількість і вид закріпок), а також дотримання чіткої технологічної дисципліни при виконанні технологічної операції.

Будова сучасної швейної машини складається як з пристроїв, електромагнітів і електродвигунів, так і з мікросхем та елементів електроніки. Для її експлуатації та ремонту необхідно володіти базовими знання з конструкції механізмів швейної машини.

Посібник «Робочі інструменти швейних машин для ниткових з’єднань» створений за допомогою  програми TurboSite. Зазначена програма призначена для створення сайтів і електронних підручників. За допомогою програми TurboSite електронний посібник доповнений такими можливостями:  зворотного зв’язку та коментарів; вставлені відео-файли,  JavaScript-тести, гіперпосилання на Вікіпедію та інтерактивні плакати. Інтерактивні плакати виконані за допомогою Інтернет-ресурсу www.thinglink.com.

Удосконалення  процесу  навчання  й  виховання  учнів значною  мірою  залежить  від  забезпечення  навчально-виховного  процесу  навчальною  та  методичною   літературою,  наочними  приладдям  та  технічними   засобами   навчання, дидактичними    матеріалами    для вивчення  тем  уроків.

Особливої уваги заслуговують сучасні інформаційні технології та Інтернет ресурси, які доповнюють сторінки ЕЗНП:      

-                     інтерактивні плакати виконані за допомогою Інтернет-ресурсу https://www.thinglink.com;

ThingLink -це сервіс, що дозволяє створювати мультимедійні плакати, а іншими словами, «розмовляючі картинки», на які наносяться маркери. При наведенні на них може з'являтися будь-який мультимедійний контент.

-                     онлайн-тести на платформі «На урок» https://naurok.com.ua/;

Онлайн-тест «На урок» - інтерактивні завдання для контролю знань і залучення учнів до активної роботи у кабінеті та вдома.

-                     онлайн-тести на платформі Online Test Pad https://onlinetestpad.com

Online Test Pad – це безкоштовний багатофункціональний сервіс для проведення тестування та навчання здобувачів освіти. Включає конструктори: тестів, опитування, кросвордів, а також комплексні завдання, діалогові тренажери, систему дистанційного навчання та тестування.

-                     онлайн-вправи на платформі LearningApps.org  https://learningapps.org.;

LearningApps.org є сервісом для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Ці модулі можуть використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси або для самостійної роботи. Метою роботи є створити загальнодоступну бібліотеку незалежних блоків, придатних для повторного використання та змін. Блоки (вони називаються Вправами) не включені в жодні конкретні сценарії чи програми, тому вони не розглядаються як цілісні уроки чи завдання, натомість їх можна використати у будь-якому доречному методичному сценарії.

Режим доступу до ЕЗНП

Електронний засіб навчального призначення доступний в Інтернеті за посиланням http://www.vpu3.net.ua/ 24 години 7 днів на тиждень з будь якого пристрою (комп’ютер, планшет, мобільний телефон).

Порядок використання ЕЗНП:

- ввести у пошуковому рядку пошукової системи http://www.vpu3.net.ua/ або просканувати мобільним телефоном чи планшетом QR-код

- відкриється інтерфейс програми

-           вибрати зі змісту електронної полиці необхідну тему;

-                     ознайомитися зі змістом теми, розглянути рисунки, переглянути відео;

-                     зайти за посиланням https://www.thinglink.com/scene/1142457431977099265 та розглянути інтерактивний плакат;

-                     з метою самоконтролю виконати тест;

-                     зайти за посиланням https://learningapps.org/display?v=p4ib7ad3a19 та виконати онлайн-вправу;

-                     дати відповіді на питання для самоконтролю.

Методичні поради з використання ЕЗНП

Впровадження в освітній процес електронного посібника з «Устаткування для виготовлення швейних виробів» супроводжується збільшенням обсягів самостійної роботи здобувачів освіти, що потребує постійної підтримки навчального процесу з боку викладачів.  З використанням електронного посібника можливості організації самостійної роботи здобувачів освіти розширюються. Самостійна робота з дослідницькою і навчальною літературою на паперових носіях зберігається як важлива ланка самостійної роботи здобувачів освіти загалом, але її основу тепер становить самостійна робота з навчальними програмами, тестуючими системами, інформаційними базами даних, що використовуються у електронному посібнику. При цьому викладачу важливо повноцінно використовувати навчальне програмне забезпечення, враховувати особливості подання матеріалу в електронній формі.

Важливо, що зміст та структура посібника покликані допомогти здобувачам освіти в оволодінні знаннями будови, принципу  роботи  та способами регулювання швейного обладнання. Показано, що при вивченні будови механізмів швейної машини можна використовувати інтерактивні плакати, схеми. Для демонстрації можливостей швейної машини наведено серії логічно підібраних ілюстрацій з відповідними поясненнями та відеоматеріали. Розроблено, для оцінки освоєння здобувачами освіти матеріалу, інтерактивні тести та питання для самоконтролю.

В умовах дистанційного навчання електронний засіб навчального призначення «Робочі інструменти швейних машин для ниткових з’єднань»  розширює можливості вивчення здобувачами освіти представлених тем. Адже посилання на ЕЗНП можна вбудовувати у Classroom, застосовувати у Viber та в інших Internet-ресурсах для дистанційного навчання.

Немає коментарів:

Дописати коментар